Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Kontakt
Centrum Ratownictwa Wodnego
telefon czynny całodobowo
tel. +48 601 689 970

Zgłaszanie zanieczyszczeń oraz uwag
telefon czynny całodobowo
tel. +48 58 524 18 53

Kąpieliska Morskie
kierownik - Łukasz Iwański
tel. +48 58 302 36 99
e-mail: Łukasz Iwański 

Tereny chronione

Obwód Ochrony Wybrzeża w Gdańsku - Sobieszewie realizuje obowiązki statutowe Urzędu Morskiego w zakresie utrzymania pasa technicznego na odcinku 36.9 km w województwie pomorskim i obejmuje tereny miast: Gdańsk, Sopot, Gdynia, t.j. na odcinku od ujścia Wisła - przekop [ 48.40] do basenu jachtowego w Gdyni [ 85.30].Powierzchnia pasa technicznego wynosi: 440 ha, w tym lasy obejmują 52 ha, tereny inne (w tym plaża i wydmy) 388 ha. W lasach dominuje sosna, a wśród domieszki drzew liściastych: dąb, brzoza, olcha, topola, wierzba. W skład roślinności wydmowej można zaliczyć: rokitnik zwyczajny, róża fałdzistolistna, wierzba kaspijska, turzyce wydmuchrzyce itp. Tereny pasa technicznego stanowią własność: Skarbu Państwa, mienie komunalne: w granicach administracyjnych miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Pod względem kształtu profilu brzegu występują brzegi wydmowe i urwiste (klif Orłowski). Plaże na ogół są szerokie: od 20 m do 73 m, najbardziej urokliwe swą dzikością są plaże na Wyspie Sobieszewskiej. Na administrowanym odcinku brzegu wpływają do morza rzeki: Wisła, Wisła Śmiała, Martwa Wisła, Swelina, Kacza oraz potoki: Jelitkowski, Gradowy, Karlikowski, Kolibkowski a także osiem cieków burzowych. Zrzut z oczyszczalni Wschód Gdańsk usytuowany 2800m w głąb Zatoki doprowadzony jest kolektorem ściekowym przecinającym pas techniczny w Sobieszewie na km 53.80.

W obszarze pasa technicznego znajdują się tereny chronione dodatkowo: rezerwaty ornitologiczne „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” oraz rezerwat leśny - „Kępa Redłowska”. Na zapleczu pasa technicznego przebiegają ścieżki spacerowo - rowerowe (od Gdańska Brzeźna do granicy Sopotu z Gdynią) oraz dydaktyczne (rezerwat przyrody ,,Ptasi Raj”
Techniczną ochronę brzegu morskiego stanowią budowle: opaski brzegowe typu lekkiego i ciężkiego (Westerplatte, rejon ujścia Wisły Śmiałej, Gdynia Orłowo - opaska gabionowa, Gdynia Redłowo - opaska betonowa, Gdynia Śródmieście - falochron brzegowy konstrukcji żelbetowej), ostrogi (Gdynia Redłowo), okładzina skarpowa (Gdańsk Nowy Port - narzut kamienny.)
Obecnie zasadnicza działalność Obwodu skupia się na ochronie biologicznej (biotechnicznej) brzegu, której celem jest uzyskanie i utrzymanie naturalnych form osłony przeciwsztormowej i przeciwpowodziowej (odpowiednio szeroka i wysoka plaża, odpowiednio szeroki i wysoki wał wydmowy).
W pasie technicznym usytuowanych jest 148 przejść na plażę. W okresie letnim w obszarze pasa technicznego (z wyłączeniem odcinka klifu czynnego, portów i rezerwatów) na całej długości plaży, i w nielicznych przypadkach na wydmach, zlokalizowanych jest ok. 80 punktów usługowych (gastronomia, rekreacja i inne). W obrębie działania Obwodu znajdują się 3 mola: w Gdańsku Brzeźnie, najdłuższe na świecie drewniane Molo w Sopocie, Molo w Gdyni Orłowie.

Zdjęcia: E. Kowalik, J. Gromadzka
Opracowanie: E. Kowalik


Data publikacji: 03.06.2010 09:07
Ostania modyfikacja: 08.04.2012 11:35
 
Kąpieliska:
-----------------------------------------------
Atrakcje:
-----------------------------------------------
Infrastruktura:
   
Partnerzy:
logo wmbp...  logo ug...  logo giwk...  www.gdansk.pl...  www.gdansksport.pl...  
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk
Page generated in 0.3665 seconds.