Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Kontakt
Centrum Ratownictwa Wodnego
telefon czynny całodobowo
tel. +48 601 689 970

Zgłaszanie zanieczyszczeń oraz uwag
telefon czynny całodobowo
tel. +48 58 524 18 53

Kąpieliska Morskie
kierownik - Łukasz Iwański
tel. +48 58 302 36 99
e-mail: Łukasz Iwański 

Regulamin kąpieliska

REGULAMIN KĄPIELISKA

1. Kąpielisko jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, www.kapieliskagdansk.pl.

2. Kąpielisko jest otwarte codziennie w godzinach 9:30 – 17:30.

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.

5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

6. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorach czerwono-żółtych z napisem RATOWNIK lub WOPR.

7. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.

8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
a. przekraczać granic stref oznaczonych bojami:
- boje czerwone – strefa dla nie umiejących pływać o głębokości do 120 cm,
- boje żółte – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4 m.
b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika:
- flaga biała – kąpiel dozwolona,
- flaga czerwona – kąpiel zabroniona,
c. niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
d. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności:
- popychać i wrzucać inne osoby do wody,
- przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,
- zanieczyszczać terenu kąpieliska.

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.

10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

11. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

12. Wnioski i skargi przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, ul. Traugutta 29, tel. 517-806-588, 302-36-99, fax. 524-34-93, e-mail: biuro@mosir.gda.pl.

Numery alarmowe: Telefon alarmowy: 112
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego: 601-100-100


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gdańsku


Data publikacji: 09.07.2010 09:06
Ostania modyfikacja: 26.06.2016 14:43
 
Kąpieliska:
-----------------------------------------------
Atrakcje:
-----------------------------------------------
Infrastruktura:
   
Partnerzy:
logo wmbp...  logo ug...  logo giwk...  www.gdansk.pl...  www.gdansksport.pl...  
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk
Page generated in 0.4186 seconds.